تاريخچه گروه

تاريخچه

گروه زبان و ادبيات عربي دانشکده الهيات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  در سال 1387 در دانشكده الهيات تأسيس گرديد. اين گروه از نيمسال اول89 88 اقدام به پذيرش دانشجو نموده است.  در حال حاضر گروه زبان و ادبيات عربي با توجه به امکانات موجود گرایش زبان و ادبيات عربي را در مقطع کارشناسی ارائه می کند.

گروه زبان و ادبيات عرب مجهز به آزمايشگاه تخصصی زبان مي باشد كه در سال 88 راه‌اندازی شد.

 

مدیرگروه از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

سيد حسين كنعاني

استاديار

از ابتدا تا كنون

 

اهداف آموزشی گروه

اهداف آموزشی گروه زبان و ادبيات عرب را ميتوان بصورت زير بيان کرد:

در مقطع کارشناسی :هدف تربيت افرادي است كه بتوانند نيازهاي اداره هاي مختلف كشور را از قبيل وزارت امور خارجه ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي ، كتابخانه ها و شركتهاي دولتي و خصوصي و غيره از لحاظ كاربرد اين زبان برآورده نمايند و علاوه بر آن پس از پايان اين دوره آمادگي كافي بدست آورند تا در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري همين رشته به ادامه تحصيل پرداخته و احتياجات كشور را در زمينه هاي مختلف مانند تحقيقات و تعليمات در سطوح عالي مرتفع سازند.

گرایش های تحصيلی موجود در گروه

نام گرایش

مقاطع تحصیلی موجود

زبان و ادبيات عربي

كارشناسي

 

اعضاء گروه

گروه زبان و ادبيات عربي در حال حاضر داراي يك عضو هيأت علمى مي باشد و تعداد 10 نفربصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

---

---

1

---

1

 

 

 

اساتيد حق التدريس گروه

مشخصات

تحصيلات

دروس تدريس شده

دكتر حسين خاني

دكتراي ادبيات عرب

ادبيات عرب صرف و نحو

دكتر سيدي

دكتراي ادبيات عرب

فن ترجمه ترجمه عربي

دكترحسيني

دكتراي ادبيات عرب

آزمايشگاه انشاء - مكالمه

دكتر سلماني رحيمي

دكتراي ادبيات عرب

مكالمه روزنامه و مجالات عربي

 

 

 

آدرس گروه :قاسم آباد –مجتمع علوم انساني –دانشكده الهيات –گروه زبان و ادبيات عرب

شماره تلفن گروه :6613499 داخلي 151

پست الکترونیکی گروه:

  

Finland Sevastopol joomla